Ημερομηνία ισχύος: 07 Δεκεμβρίου, 2018

Η επιχείρησή μας έχει συμμορφωθεί πλήρως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 (General Data Protection Regulation 2016/679 GDPR), ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή από 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την παρούσα πολιτική προστασίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, τον τρόπο, το εύρος και το σκοπό επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων αυτών. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενo.

Γενικές πληροφορίες

▪ Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου είναι ήδη γνωστή ή είναι δυνατό να εξακριβωθεί («υποκείμενο των δεδομένων»).

▪ Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο πάροχος της ιστοσελίδας

Κωνσταντίνος Κότσαλης,

Αγίου Βασιλείου 11, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55133

Email: [email protected]

Tηλέφωνο: 0030 2130241570

▪ Ο Κανονισμός υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την ύπαρξη και τους σκοπούς της επεξεργασίας κατά τρόπο σαφή και κατανοητό. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται σε εύκολα προσβάσιμη μορφή (άρθρα 12 και 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

▪ Η ιστοσελίδα διαθέτει το πιστοποιητικό SSL (Security Sockets Layer), το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του φυλλομετρητή του χρήστη και του διακομιστή (server) του παρόχου, δημιουργώντας μία κρυπτογραφημένη σύνδεση και αποτρέποντας την υποκλοπή στοιχείων από κακόβουλους χρήστες. Μπορείτε να το διαπιστώσετε από το πρόθεμα https (αντί του συνηθισμένου http) που βρίσκεται στη διεύθυνση της ιστοσελίδας.

▪ Ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες της μόνο εφόσον έχουν τη συγκατάθεση των γονέων τους ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών. Ανήλικος κατά το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θεωρείται όποιος είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών (άρθρο 8 παράγραφος 1 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Αν δεν έχει λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση των αναφερόμενων προσώπων, ο ανήλικος θα πρέπει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, της ιστοσελίδας και εν γένει του περιεχομένου της.

Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

▪ Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα χωρίς να χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες (π.χ. φόρμα επικοινωνίας), ανταλλάσσονται αυτόματα δεδομένα – πληροφορίες μεταξύ του υπολογιστή σας και του διακομιστή (server) του παρόχου. Τα δεδομένα αυτά είναι:

 1. Ημερομηνία και ώρα εισόδου σας στην ιστοσελίδα
 2. Η Διεύθυνση IP (Internet Protocol Address) της συσκευής σας από την οποία συνδεθήκατε
 3. Ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το όνομα του παρόχου πρόσβασης
 4. Το όνομα και η διεύθυνση (URL) του αρχείου
 5. Ο όγκος των δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes

▪ Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι:

 1. Η εξασφάλιση της ομαλής σύνδεσης
 2. Η εξασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας
 3. Η συνεχής βελτίωση της ιστοσελίδας
 4. Ο έλεγχός της ασφάλειας του συστήματός μας καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής

▪ Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Το δικαιολογημένο συμφέρον του παρόχου αναλύεται ειδικότερα στους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς της επεξεργασίας

▪ Διάρκεια αποθήκευσης: τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται προσωρινά( για όσο διάστημα διαρκεί η επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα) σε ένα αρχείο καταγραφής (log file).

▪ Αποδέκτης / κατηγορίες αποδεκτών: Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Φόρμα επικοινωνίας

▪ Η ιστοσελίδα διαθέτει φόρμα επικοινωνίας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα σε οποιαδήποτε απορία σας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι μόνο εκείνα που εσείς μας εμπιστεύεστε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας, όπως

 1. Το όνομα και το επώνυμο σας
 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας
 3. Ηλεκτρονική διεύθυνση

▪ Σκοπός της επεξεργασίας είναι η άμεση ανταπόκριση μας στο αίτημά σας και η απευθείας επικοινωνία με εσάς προκειμένου να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

▪ Νόμιμη βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

▪ Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας και χωρίς κάποιο κόστος. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ για μέλλον (άρθρο 7 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Η επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας είναι νόμιμη για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

▪ Διάρκεια αποθήκευσης: Διατηρούμε τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ μας επικοινωνία, καθώς και για 24 μήνες μετά την τελευταία μας επικοινωνία. Εφόσον όμως μας το ζητήσετε, μπορούμε να τα διαγράψουμε νωρίτερα

▪ Αποδέκτης / κατηγορίες αποδεκτών: Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Ηλεκτρονικό κατάστημα

▪ Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να αγοράσετε υπηρεσίες πληροφορικής. Σε πρώτο στάδιο (εντολή παραγγελίας υπηρεσίας), θα πρέπει να καταχωρίσετε στην αντίστοιχη φόρμα τα παρακάτω προσωπικά σας στοιχεία:

 1. Το όνομα και το επώνυμο σας
 2. Ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, χώρα)
 3. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση)
 4. ΑΦΜ (VAT ID)

▪ Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διεκπεραίωση της παραγγελίας της υπηρεσίας ή του προϊόντος, η ταυτοποίηση του πελάτη και η έκδοση του νόμιμου παραστατικού.

▪ Νόμιμη βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο β’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

▪ Διάρκεια αποθήκευσης: Διατηρούμε τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά μέχρι να αποσβεσθούν τα εκατέρωθεν δικαιώματα από τη σύμβαση.

▪ Αποδέκτης / κατηγορίες αποδεκτών: Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω Viva Payments και Paypal

▪ Μπορείτε να επιλέξετε μέσω ποιού φορέα θα ολοκληρωθεί η πληρωμή, δηλαδή είτε μέσω Viva Payments είτε μέσω Paypal. Σε κάθε περίπτωση η συναλλαγή σας θα είναι ασφαλής.

Α. Viva Payments

▪ Πρόκειται για το αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος ίδρυμα Πληρωμών Viva Payments.

▪ Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώριση των στοιχείων σας που αναφέρονται στην προηγούμενη θεματική ενότητα (epayment) ανακατευθύνεστε (redirect) μέσω ενός συνδέσμου (link) στην ιστοσελίδα της Viva Payments, όπου θα πρέπει να καταχωρίσετε και τα υπόλοιπα στοιχεία πληρωμής (στοιχεία κάρτας). Δεν είναι απαραίτητο να έχετε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό στην εταιρεία αυτή.

▪ Οι συναλλαγές σας μέσω της Viva Payments είναι απολύτως ασφαλείς, όπως ακριβώς και οι συναλλαγές σε μία Τράπεζα. Η Viva Services έχει λάβει πιστοποίηση PCIDSS (Data Security Standard), το οποίο αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο πιστοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης EV SSL-128bit. Το σύστημα έχει υλοποιηθεί από την εταιρεία Thawte, η οποία είναι ειδική σε θέματα ασφάλειας συναλλαγών. Η πρόσβαση στα συστήματα της Viva Payments ελέγχεται από τελευταίας τεχνολογίας firewalls και συστήματα εντοπισμού κακόβουλων επιθέσεων (Intrusion Detection and Denial of Service Protection Systems).

▪ Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Viva Payments. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργάζεται η Viva Payments, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της και να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου

B. Paypal

▪ Η πληρωμή των υπηρεσιών μας μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω της εταιρείας Paypal. Έδρα της Paypal (Europe) S. à r. l. είναι το Λουξεμβούργο (22-24 Boulevard, 2449 Luxembourg). Μητρική εταιρεία είναι η Paypal και η έδρα της βρίσκεται στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια των Η.Π.Α..

▪ Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση των στοιχείων σας που αναφέρονται στην προηγούμενη θεματική ενότητα (epayment) ανακατευθύνεστε μέσω ενός συνδέσμου (link) στην ιστοσελίδα της Paypal, όπου θα πρέπει να καταχωρίσετε και τα υπόλοιπα στοιχεία πληρωμής (στοιχεία κάρτας). Δεν είναι απαραίτητο να έχετε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό στην εταιρεία αυτή. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Paypal. Η Paypal είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της και να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της συγκεκριμένης εταιρείας.

Βιογραφικά

▪ Σκοπός της επεξεργασίας: Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα προκείμενου να διαπιστώσουμε αν υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος.

▪ Νόμιμη Βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας, δηλαδή το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ.

▪ Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας και χωρίς κάποιο κόστος. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ για μέλλον (άρθρο 7 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Η επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας είναι νόμιμη για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

▪ Διάρκεια αποθήκευσης: α) Σε περίπτωση συνεργασίας θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεργασίας μας. β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας για εσάς θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα για 24 μήνες από την ημερομηνία αποστολής σε περίπτωση που προκύψει μία νέα θέση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, αν εσείς μας το ζητήσετε θα το διαγράψουμε άμεσα από τα αρχεία μας.

▪ Αποδέκτης / κατηγορίες αποδεκτών: Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Εύρεση εξωτερικών συνεργατών

▪ Αν επιθυμείτε να γίνετε ένα ς από τους εξωτερικούς μας συνεργάτες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία θα πρέπει να τη συμπληρώσετε με τα παρακάτω στοιχεία σας και να την αποστείλετε σε εμάς:

 1. Το όνομα και το επώνυμο σας
 2. Χώρα κατοικίας
 3. Πόλη κατοικίας
 4. Ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ.)
 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας
 6. Ηλεκτρονική διεύθυνση
 7. Site
 8. Όνομα εταιρείας

▪ Σκοπός της επεξεργασίας: Χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά προκειμένου να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας και να απαντήσουμε στην αίτηση σας .

▪ Νόμιμη Βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας, δηλαδή το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ. Αν γίνει δεκτή η αίτηση σας και συνεργαστούμε, νόμιμη βάση της επεξεργασίας θα είναι επίσης και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο β’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ. )

▪ Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας και χωρίς κάποιο κόστος. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ για μέλλον (άρθρο 7 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Η επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας είναι νόμιμη για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

▪ Διάρκεια αποθήκευσης: α) Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση σας και συνεργαστούμε θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ μας συνεργασία, καθώς και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη λύση της συνεργασίας μας, εφόσον αυτό απαιτείται από την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρείας. β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσα η δυνατότητα συνεργασίας μαζί σας, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας που περιλαμβάνονται στην αίτηση για 24 μήνες από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης σας. Αν εσείς μας το ζητήσετε θα το διαγράψουμε άμεσα από τα αρχεία μας.

▪ Αποδέκτης / κατηγορίες αποδεκτών: Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Cookies

▪ Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και τη δραστηριότητα του χρήση στο διαδίκτυο.

▪ Στην πολιτική cookies, σας ενημερώνουμε αναλυτικά σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τη χρησιμότητα τους καθώς και τη διάρκεια αποθήκευσής στη συσκευή σας.

Αποδέκτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

▪ Με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στην πολιτική cookies και αφορά την υπηρεσία Google Analytics, που χρησιμοποιούμε, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες που έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

▪ Η επεξεργασία που γίνεται από την υπηρεσία αυτή οδηγεί σε διαβίβαση των δεδομένων στο διακομιστή (server) της Google στις Η.Π.Α. αλλά επειδή γίνεται ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP σας, τα στοιχεία που συλλέγονται δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνδεθούν με εσάς. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για λόγους στατιστικής διατηρούνται στο διακομιστή της Google για 24 μήνες και μετά διαγράφονται.

Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων

▪ Ως υποκείμενο επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεση σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση έχει ισχύ για το μέλλον και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε σε αυτή μέχρι την ανάκληση (άρθρο 7 παράγραφος 3 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα δεδομένα σας, που υφίστανται επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και το χρόνο αποθήκευσης (άρθρο 15 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση να διορθώσει ή να συμπληρώσει τα δεδομένα σας που επεξεργάζεται (άρθρο 16 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
 4. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία μας σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας στην οποία στηρίχθηκε η συλλογή ή αν τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα(άρθρο 17 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είτε όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών είτε όταν η επεξεργασία είναι παράνομη είτε όταν δεν υφίσταται πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας (άρθρο 18 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που εμπιστευτήκατε σε εμάς και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς σε περίπτωση που η επεξεργασία γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας ή σε μία συμβατική σχέση με εσάς (άρθρο 20 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης. Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας έχει ως νόμιμη βάση την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. ε’ ΓΚΠΔ) ή την ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ΄ ΓΚΠΔ), έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, που αφορούν την ιδιαίτερη κατάσταση σας. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει τα δεδομένα σε επεξεργασία εκτός αν αποδείξει τη συνδρομή επιτακτικών και νόμιμων λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

▪ Κάθε αίτημα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να υποβάλλεται γραπτώς και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή

▪ Η εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

▪ Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Κατά το ΓΚΠΔ, αρμόδια εποπτική αρχή μπορεί να είναι ενδεικτικά (όχι περιοριστικά) η αρχή του κράτους μέλους όπου έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή η αρχή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης (άρθρο 77 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).