Ημερομηνία ισχύος: 07 Δεκεμβρίου, 2018

Ο πάροχος της ιστοσελίδας είναι ο

Κωνσταντίνος Κότσαλης,

Αγίου Βασιλείου 11, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55133

Email:  [email protected]

Tηλέφωνο: 0030 2130241570

και, ο οποίος για τις ανάγκες του παρόντος και χάριν συντομίας θα ονομάζεται στο εξής ο «Πάροχος».

▪ Αντικείμενο της δραστηριότητας μας είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης υπολογιστών διαδικτυακά

▪ Η ιστοσελίδα έχει ως στόχο:

 1. την παροχή πληροφοριών προς τους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες μας

 2. την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης υπολογιστών διαδικτυακά

 3. την πώληση υπηρεσιών πληροφορικής μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος

▪ Πριν εισέλθετε στην ιστοσελίδα και κάνετε χρήση των υπηρεσιών της παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης της. Η πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της σημαίνει ότι ο χρήστης έχει διαβάσει και κατανοήσει με επάρκεια τους παρόντες όρους, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα και ανεπιφύλακτα με αυτούς.

▪ Αν διαφωνείτε με κάποιον από τους παρόντες όρους της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Α. Γενικοί όροι

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

▪ Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (κείμενο, εικόνες, σχέδια, λογισμικό) αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα του Παρόχου και, συνεπώς, προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 «Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή ή χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δημιουργού.

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

▪ Τα εμπορικά σήματα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα μας προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ν. 1733/1987, Ν. 4072/2012).

▪ Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχων χρήση των εμπορικών σημάτων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του Παρόχου.

Περιορισμός ευθύνης

▪ Ο Πάροχος λαμβάνει κάθε εύλογο και προσήκον μέτρο προκειμένου κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνεται πλήρως στην αλήθεια. Ο Πάροχος δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, αξιοπιστία των πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε ανακρίβειες ή λάθη των πληροφοριών.

▪ Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους και συνδέσμους (links), οι οποίοι έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστών. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τη χρήση του περιεχομένου των άλλων ιστοσελίδων, το οποίο διέπεται από τους οικείους όρους χρήσης και τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά ο χρήστης πριν περιηγηθεί στην ιστοσελίδα.

▪ Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, η οποία οφείλεται είτε σε παράνομη πράξη τρίτου (π.χ. υποκλοπή στοιχείων πληρωμής) είτε στη διάδοση ιών κατά την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας.

▪ Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Παρόχου εμφανίσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και διακοπεί η σύνδεση, ο Πάροχος δεν φέρει ευθύνη για τη ζημία που τυχόν προκληθεί στο χρήστη λόγω της διακοπής.

Τροποποιήσεις όρων χρήσης

▪ Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη, πάντα όμως στα πλαίσια της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του νόμου.

▪ Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης των ανανεωμένων όρων στην ιστοσελίδα μας ή από την ημερομηνία που ενδεχομένως να ορίζει ο νόμος.

Προσωπικά δεδομένα

▪ Ο Πάροχος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του χρήστη που έρχονται εις γνώση του κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από το χρήστη. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπου σας ενημερώνει αναλυτικά σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία, τον τρόπο, το εύρος και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματα σας.

Cookies

▪ Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και τη δραστηριότητα του χρήση στο διαδίκτυο.

▪ Στην πολιτική Cookies, σας ενημερώνουμε αναλυτικά σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τη χρησιμότητα τους καθώς και τη διάρκεια αποθήκευσής στη συσκευή σας.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

▪ Αν έχετε πρόβλημα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Εφαρμοστέο δίκαιο

▪ Για κάθε διαφορά που τυχόν θα ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

ειδικοί όροι χρήσης υπηρεσιών

δικαιώματα και υποχρεώσεις του χρήστη

 1. Ο χρήστης αποδέχεται οτι παραχωρεί πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή και στον έλεγχο της συσκευής του μετά την αγορά της υπηρεσίας, στον τεχνικό της telmy.gr με μοναδικό σκοπό την επιδιόρθωση της αναφερθείσας βλάβης ή την συνεχή τεχνική υποστήριξη (σε περίπτωση σταθερής μηχανογράφησης). Η telmy.gr εγγυάται οτι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη χρήση εκτός αυτού του σκοπού και πως τα δεδομένα του χρήστη δεν θα διαρρεύσουν προς τρίτους
 2. Aφού καταχωρίσετε το Teamviewer ID σας και το Teamviewer password σας κατά την αγορά της υπηρεσίας (”Επισκευή Υπηρεσιών Online») και προβείτε στην πληρωμή, ο τεχνικός θα ξεκινήσει τη διαδικασία επίλυσης του τεχνικού προβλήματος άμεσα και συγκεκριμένα εντός 3 ωρών από την ολοκλήρωση της πληρωμής.

 3. Προκειμένου να είναι η δυνατή η άμεση έναρξη της διαδικασίας επισκευής, θα πρέπει να έχετε ανοιχτό το πρόγραμμα Teamviewer στον υπολογιστή σας από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε την πληρωμή.

 4. Επίσης, θα πρέπει να έχετε ανοιχτό το πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδιόρθωσης και μέχρι να ενημερωθείτε ότι η επιδιόρθωση έχει ολοκληρωθεί.

 5. Αν η διαδικασία επίλυσης του τεχνικού προβλήματος δεν ξεκινήσει εντός 3 ωρών από την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο χρήστης της υπηρεσίας δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων του.

 6. Ο χρόνος επίλυσης του τεχνικού προβλήματος δεν μπορεί να καθορισθεί εκ των προτέρων. Σε καμία όμως περίπτωση, ο χρήστης της υπηρεσίας δεν θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διαδικασία επίλυσης.

 7. Αν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδιόρθωσης το τεχνικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας και ο τεχνικός θα αναλάβει άμεσα την αποκατάσταση χωρίς κάποια πρόσθετη χρέωση.

 

ειδικοί όροι μεταπωλητών

δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεταπωλητή

 1. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση σας για συνεργασία μαζί μας, θα σας αποστείλουμε ένα σύνδεσμο (link) , ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε συνεργάτη – μεταπωλητή.

 2. Ο μεταπωλητής μπορεί να προσθέσει το σύνδεσμο αυτό (link) σε μία υπάρχουσα ιστοσελίδα του ή να το αποστείλει μέσω email messenger ή με άλλους τρόπους σε ενδιαφερόμενους αγοραστές.

 3. Για όποια αγορά γίνεται μέσω αυτού του συνδέσμου (link) ο μεταπωλητής δικαιούται να λάβει προμήθεια. Το ποσό της προμήθεια αρχικά πιστώνεται σε έναν εικονικό λογαριασμό του μεταπωλητή.

 4. Στη συνέχεια, η πίστωση του ποσού της προμήθειας στο λογαριασμό Paypal του μεταπωλητή θα γίνεται ανά 10 ευρώ.