Τώρα μπορείτε να έχετε κατευθείαν στο e-mail σας το fax! Τα εισερχόμενα αλλά και τα εξερχόμενα fax θα είναι διαθέσιμα αμέσως στο email σας οπουδήποτε βρίσκετε σε επισυναπτόμενο αρχείο. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει ανάγκη αγοράς ή συντήρησης πολυμηχανήματος για να λαμβάνετε τα fax σας καθώς όλα γίνονται ηλεκτρονικά!

  • Άμεση λήψη fax στο email σας ως συνημμένα αρχεία PDF
  • Αρχειοθέτηση – Η οργάνωση των fax σας είναι απλή υπόθεση καθώς όλα θα βρίσκονται στα αρχεία σας
  • Χωρίς εξοπλισμό – Δεν χρειάζεται να έχετε ούτε ένα μηχάνημα στον χώρο σας για αυτήν την δουλειά
  • Αποστολή ενημερωτικού email τόσο για τις επιτυχημένες όσο και για τις αποτυχημένες αποστολές FAX.
  • Αυτόματη επανάληψη αποστολής του FAX σε περίπτωση αποτυχίας (π.χ. στην περίπτωση που η συσκευή FAX του παραλήπτη ήταν κατειλημμένη) μέχρι έναν καθοριζόμενο αριθμό προσπαθειών.
  • Κάθε τμήμα ή ακόμη και κάθε υπάλληλος μιας επιχείρησης μπορεί να έχει το δικό του αριθμό FAX

Σας ενδιαφέρει;

Καλέστε το τμήμα πωλήσεων στο 2130241570 ή αφήστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.